Kennel

En kennel är en plats där man avlar samt föder upp hundar av olika raser. Aveln går till på rätt sätt och allting är kontrollerat och följer befintliga regelverk kring just avel och hunduppfödning. En kennel är det allra bästa valet om du funderar på att köpa hund. Då kan man vara säker på att hunden är frisk och att personalen kan berätta allt om hunden i fråga, så som vilken typ av humör den har, vilken personlighet den har osv. Köper man en hund av en privatperson kan de utelämna viktig information då de vill få till en försäljning, medan en kennel är mån om att hunden får det bra och att familjen passar just för hunden i fråga och vice versa.

En kennel ser till att avel av hundar går till på rätt sätt. Detta för att säkerställa att alla kullar är friska, och kommer att hålla sig friska även på sikt. Oseriösa uppfödare avlar fram hundar utan att tänka på konsekvenserna, och tyvärr är det oftast hundarna som lider för detta.
Friska valpar får ju, precis som vi människor, sina gener från båda föräldrarna, så därför är det viktigt att både honan och hanen är friska vid parningstillfället. På en kennel kollar man upp eventuella sjukdomar, historik samt stamtavlor för att säkerställa friska och pigga valpar. Stamtavlorna tittar man på för att minska risken med inavel.
Givetvis kollar man även bakgrund på hundar när det kommer till det mentala, så att det inte blir problem framöver. Vissa hundar kan ha mentala problem så som aggressivitet som inte är önskvärda kvalitéer hos hundar. När man köper hundar hos en privatperson kan det vara svårt att få alla uppgifter om hunden och vet man inte var hunden härstammar från kan man få en tråkig överraskning.

En kennel arbetar aktivt för att hundägare ska ta sitt ansvar och att uppfödning går till på rätt sätt. Man arbetar även för att motarbeta sjukdomar och genetiska defekter, så att valparna som föds ska kunna användas för avel även framöver. Hos svenska kennelklubben kan man även läsa om god avels- och uppfödaretik och vad man ska tänka på innan man parar sin hund med en annan. Om man vill, kan de även hjälpa med en kennelkonsulent som hjälper till med det mesta som rör hundar och uppfödning.

En sak som många tycker ger en kennel lite extra trovärdighet är om de är med i just svenska kennelklubben eller inte. Svenska kennelklubben arbetar aktivt för att alla hundägare ska följa de regler och lagar som finns när det kommer till hundägande samt inte minst hunduppfödning. Svenska kennelklubben startades i slutet på 1800-talet med syfte att avla fram jakthundar samt bevara bra jakthundars egenskaper. Idag har klubben över 300 000 medlemmar och består av alla typer av hundägare och hundraser. Verksamheten är väldigt bred och det arrangeras allt från tävlingar och utställningar till träffar och andra typer av evenemang.
Att kenneln är med i Svenska kennelklubben, betyder i de flesta fall att alla regler och lagar följs. Man kan alltid även kontakta Svenska kennelklubben om man har frågor om en viss kennel och dess verksamhet.